Søyleparken /

konkurranse om en ny park i det gamle Grønttorvet i Valby

KONKURRANSEFORSLAG, BOGL - Bang og Linnet Landskab, 2016

 

Team: Jens Linnet (partner), Frida Hultberg, Anna Sofia Falkentoft, Sophie Andrews 

og Katharina Gorochow

BOGL deltok i Konkurransen om å komme med et forslag til en park i et nytt boligkvarter i Valby. Parken skulle etableres i “ruinene” av det gamle Grønttorvet, og ta utgangspunkt i torvets historie og identitet. Et krav var at deler av byggningens konstruksjon skulle bevares og vitne om markedsplassen, som en gang hadde vært der.

 

Systematikken i bygningens og søjlenes repitisjon på det harde betongulvet, står i stærk kontrast til mylderet av mennesker, fargerike blomster og grønsaker, som har fyldt Grønttorvet. Her har det hersket en kaotisk stemning med et virvar af forskjellige sanseopplevelser; lukter, farger, former, lyder, teksturer og smaker. Det er nettopp disse kontrastene mellom det ordnede og kaotiske som har dannet utgangspunktet for utformingen av vårt forslag. 

 

Som man ser i planen, er parken oppdelt i flere adskildte rom - tilsynelatende ordnede og strukturerte, men likevel full av liv og forskjellighet når man trer inn i de, hvor hvert enkelt rom representerer sin egen lille verden.

MITT BIDRAG:

 

Ideutvikling, skissering, produksjon av avleveringsmateriale; visualiseringer, Snitt og arbeid med planens grafiske uttrykk.

  • Twitter Square
  • facebook-square