Kjøpmannsgata /

konkurranse om Kjøpmannsgata i Trondheim

MASU planning og Everyday Studio, 2017

 

Team: Malin Blomqvist (Partner, MASU planning), Frida Hultberg, Franka Oroza, Lin Skaufel (Partner, Everyday studio)

Helheten som dannes omkring de gamle brygghusene og Cicingnons vollanleg fremstår unikt og interessant, sett fra både nasjonal og internasjonal skala. En kombinasjon av elv og havnemiljø, en sammenhengende pakkhusrekke samt et gjennomgående rekreativt element, skaper potensiale til en unik og levende bydel. 

 

I vårt forslag har vi utviklet en helhetside for Kjøpmannsgata med vold og veier, samt utarbeidet fem mer detlajerte nedslag på de gamle allmenningene som vender ut mot Nidelven. Allmenningene har historisk sett fungert som viktige offentlige plasser i byen og i dette tilfellet også en adgang til og kontakt med vannet. Våres oppgave har vært å omdanne disse plassene til attraktive byrom, som både tar utgangspunkt i stedets historie, men som også knytter seg opp til byen og dens brukere idag. I vårt forslag har vi lagt vekt på å fremheve noen ulike kvaliteter på de forskjellige allmenningene, så de tilsammen tilbyr et bredt spekter av bruksområder og opplevelser, i alt fra mer rolige og grønne lommer, til mer aktive og urbane byrom.

MITT BIDRAG:

 

Ideutvikling, skissering, produksjon av avleveringsmateriale.

  • Twitter Square
  • facebook-square